Kancelarjski materijal

Kancelarjski materijal

Iako se kancelarijski materijal najčešće koristi u kancelarijama,nemoguće je eliminisati ga iz proizvodnih područija. Naš asortiman detektujućeg kancelarijskog materijala od metala pomaže u smanjenju rizika unosenja stranog tela ukoliko neki predemeti moraju da se unesu u proizvodne oblasti.

Detektabilne etikete, oznake i znakovi

Detektabilne etikete, oznake i znakovi

Tokom procesa prizvodnje uvek postoji potreba za identifikacijom proizvoda.Etikete,oznake i drugi predmeti koji se koriste za identifikaciju su vrlo blizu proizvoda,uvek povećavaju rizik kontaminacije stranim telom,tako da treba koristiti njihove detektabilne verzije.

Detektabilni plavi flateri

Detektabilni plavi flateri

Plavi detektujući flasteri su posebno potrebni i naznačeni sistemima za bezbenost hrane kao što su BRC,IFS i drugi. BRC 7.2.3. kaže da se svi ožiljci i ogrebotine moraju pokrivati odgovarajućim bojama koje se razlikuju od boje proizvoda (uglavnom plava) i sadrze metaldetektibilne trake

Detektabilna lična zaštitna oprema

Detektabilna lična zaštitna oprema

Lična zaštitna oprema s jedne strane smanjuje rizik za sigurnost hrane jer sprečava biološke opasnosti ili fizičke opasnosti (poput kose zaposlenih),ali s druge strane može sama pasti u proizvedenu hranu.Tu su metaldetektabilni rizici ponovo smanjeni.

Detektabilni sigurnosni noževi

Detektabilni sigurnosni noževi

Detektabilni sigurnosni noževi odgoovaraju zahtevima sigurnosti hrane,budući da su metaldetektabilni. Njihov dizajn sprečava nesreće i posekotine.

Detektabilne kablovske vezice i zatvaraci

Detektabilne kablovske vezice i    zatvaraci

Kablovske vezice i zatvarači se obično koriste za zatvaranje vreća i drugih kontejnera sa poluproizvodom. Oni proizvode rizik kontaminacije prilikom istovara proizvoda,i trebalo bi da budu metaldetektabilni. Kablovske vezice se takođe koriste i za fiksiranje kablova,cevi i druge opreme. Često su lokalizovane blizu linija za poručivanje proizvoda.

Oprema za skladištenje, rukovanje i mešanje

Oprema za skladištenje, rukovanje i mešanje

Oprema za skladištenje, rukovanje i mešanje ima direktan kontakt sa hranom.Zbog toga ne bi trebalo odobriti samo kontakt sa hranom, već treba odobriti metal i rengentske detektujuće komponente.

Četke sa detektabilnim vlaknima

Četke sa detektabilnim vlaknima

Čišćenje u proizvodnih linija je postala svakodnevna rutina u industriji hrane. Tokom čišćenja, delovi cetke se mogu iseći i pasti u proizvodnu liniju. Ako su ostatci detektabilni mogu se naći pomoću opreme za inspekciju.

Detektabilne inžinjerske stavke

Detektabilne inžinjerske stavke

Različiti delovi mašina kao što su pečati,mešalice i druge stvari nisu samo u direktnom kontaktu sa hranom,već takođe proizvode najveći rizik od kontaminacije prehrambenog proizvoda. Ako se otkriju ovaj rizik je smanjen.

Detektori metala i rengentski zraci

Detektori metala i rengentski zraci

Sistemi za bezbednost hrane zahtevaju da se oprema za inspekciju ugradi na svim kritičnim kontrolnim tačkama i rutinski je QA testiran sa dokumentovanim rezultatima. Naši testovi sa sertifikovanom veličinom i tipom zagađivača su savršeni alat za testiranje tačnosti opreme kao što su metalni detektori i rengentski zraci.loma logo