NOVO !!!

NOVO !!!

Proverite naše nove proizvode namenjene bezbednosti i kvalitetu hrane. Uvek slušamo naše klijente i revizore koji identifikuju nove rizike za bezbednost hrane. Kada identifikujemo takve rizike,pokušavamo da ih rešimo uvođenjem novih proizvoda koji su posvećeni bezbednosti hrane.

Detektabilni proizvodi

Detektabilni proizvodi

Zagađenje hrane stranim telima jedan je od glavnih rizika,identifikuju ga sistemi bezbednosti hrane kao što su HASSP,BRC ili IFS. Metaldetektibilni i proizvodi za detekciju rengentskim zracima pomažu u smanjenju ovih rizika, i ako zagađuju proizvedenu hranu,mogu se otkriti standardnim sistemom za otkrivanje stranih tela u hrani.

Detektori metala i rengentski zraci

Detektori metala i rengentski zraci

Sistemi za bezbednost hrane zahtevaju da se oprema za inspekciju ugradi na svim kritičnim kontrolnim tačkama i rutinski je QA testiran sa dokumentovanim rezultatima. Naši testovi sa sertifikovanom veličinom i tipom zagađivača su savršeni alat za testiranje tačnosti opreme kao što su metalni detektori i rengentski zraci.

Proizvodi od nerđajućeg čelika

Proizvodi od nerđajućeg čelika

Nerđajući čelik je jedan od najpopularnijih materijala koji se koristi u prehrambenoj industriji,uglavnom zbog njegove velike otpornosti na koroziju.Naša ponuda proizvoda od nerđajućeg čelika počinje od sitnog kancelarijskog materijala do kompleksnih nameštaja od nerđajućeg čelika.

Kontejneri za razvrstavanje hrane u bojama

Kontejneri za razvrstavanje hrane u bojama

Naš asortiman kontejnera u bojama zarazvrstavanje hrane,pomažu u izbegavanju zagađivača između sirovina i prerađene hrane,alergena i proizvoda bez alergena i u mnogim drugim slučajevima kada postoji potreba za odvajanjem koriste se obojeni kontejneri za različite vrste prehrambenih proizvoda.

Sigurnose podloge za hranu

Sigurnose podloge za hranu

Jedan od mogućih izvora zagađivanja su ljudi koji ulaze u čiste prostorije i donose zagađivače na svojim cipelama. Naše sigurnosne podloge za hranu prikupljaju moguće zagađivače koji ljudi donose na svojim cipela u područja sa visokim rizikom.

Bezbedne spajalice za hranu

Bezbedne spajalice za hranu

Spajalice su obično zabranjene za korišćenje u industriji hrane ali vrlo često postoji potreba za spajanjem nekoliko listova papira.Proverite kako naši proizvodi mogu da vam pomognu da rešite problem.loma logo