Naš doprinos bzbenosti hrane

Metalni i rentgenski detektujući proizvodi

Jedan od rizika za bezbednost hrane koji je identifikovao HACCP je rizik od fizičke kontaminacije proizvedene hrane sa stranim telom. Kako bi se rešio ovaj rizik sve više kompanija investira u opremu koja otkriva kontaminaciju kao što su detektori metala i rendgen aparti. Ova oprema je dobra za detekciju metala i kontaminaciju velike gustine ali u proizvodnim pogonima postoji mnogo drugih materijala koji se ne mogu detektovati ni detektorom metala niti rendgen aparatom. Da bi se ovaj rizik sprečio,razvijene su detektne verzije predmeta koji se koriste na proizvodnim područijima. Njihova detektivnost se postiže korišćenjem posebne plastike koja se može detektovati , ugrađivanjem aluminijuma ili metalnih delova.

Plava boja

Drugo rešenje za otkrivanje potencijalne fizičke kontaminacije je korišćenje kontrastne boje koja se obično ne pojavljuje u prirodnim prehrambenim proizvodima. Pošto se plava boja ne pojavljuje prirodno u prehrambenim proizvodima, često se koristi za proizvodnju predmeta koji se koriste u prehrambenoj industriji. Ova kontrastna boja omogućava vizuelno otkrivanje potencijalnog zagađivača hrane.

Kodiranje boja

Iako je plava boja najčešća boja koja se koristi za proizvodnju predmeta u prehrambenoj industriji, ponekad je neophodno koristiti kodiranje boja za pripisivanje boja zaposlenim, odeljenjima ili proizvodima. Zahvaljujući kodiranju boja moguće je identifikovati koji odsek koristi taj predmet (npr. samo KC koristi crvene olovke), podeliti opremu za čišćenje na različite površine (npr. crne četke za čišćenje poda i plave četke za proizvodnu liniju) ili odrediti boje za sastojke koji se ne mogu mešati sa drugima kako bi se izbegla unakrsna kontaminacija (na pr. specijalna boja se koristi za opremu koja je predvidjena za alergene).

Personalizacija opreme

Pripisivanje boja različitim objektima ili zaposlenim ograničeno je brojem jasno prepoznatljivih boja. Međutim, veoma često postoji potreba za daljim povećanjem sigurnosti hrane dodeljivanjem opreme malim grupama zaposlenih ili čak pojedincima. Ovo se može postići graviranjem ili štampanjem pojedinačnih brojeva opremi i zaposlenima koji je koriste. Kada se upisuje u registar da se proizvod pripisuje zaposlenom, on će posvetiti posebnu pažnju kako ga ne bi izgubio. Ako zaposleni izgubi proizvod, svi problemi a i posledični troškovi mogu se lako povezati sa pojedinačnim zaposlenim.

Table sa senkama

Još jedan način da se uverite da je rizik od kontaminacije smanjen je održavanje proizvodne površine čistom i urednom. Odličan instrument za čuvanje alata su table sa senkama, koje vizuelno predstavljaju predvidjeno mesto za pojedine predmete.Kada vidimo da su svi predmeti uskladišteni na svom mestu, sigurni smo da ništa nije zagađivalo proizvedenu hranu. Još jedna prednost kod ovih tabli je skraćivanje vremena za odlaganje alata i opreme.

Šaljivi strip o sigurnosti hrane

Sigurnost hrane je pitanje koje koje svi u proizvodom pogonu treba da tretiraju ozbiljno,od obicnog radnika do direktora kompanije. Iako je to ozbiljan problem, ne znači da ne možemo pričati o njemu na zabavan način. Još više, ako komuniciramo na šaljiv način, možemo doći do ljudi koji imaju poteškoća u razumevanju teškog jezika koji se koristi u procedurama. Zbog toga smo odlučili da predstavimo pitanja sigurnosti hrane sa šaljivim stripovima, koji predstavljaju ne samo naše proizvode, već i druge probleme u vezi s sigurnošću hrane.

BRC i drugi sistemi bezbednosti hrane

Kako je BRC jedan od najnaprednijih sistema bezbednosti hrane (bez detaljnih sistema pojedinačnih kompanija), odlučili smo da povežemo naše proizvode sa individualnim zahtevima BRC-a. Kad god razvijemo nove proizvode, takođe pokušavamo da se pozabavimo specifičnim BRC uslovima. Ponekad BRC precizno određuje naše proizvode, kao što su plavi detektabilni flasteri ili zabrana upotrebe metalne spajalice. U drugim situacijama BRC samo identifikuje rizik i naši proizvodi su jedno od mogućih rešenja. U oba slučaja pokušavamo da povežemo naš proizvod sa specifičnim BRC zahtevima kako bismo pomogli našim klijentima da ispune te zahteve.loma logo